Visa allt om Picom AB
Visa allt om Picom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 823 0 0
Övrig omsättning - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 542 -27 0
Resultat efter finansnetto 397 -27 0
Årets resultat 310 -27 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 275 6 481 0
Omsättningstillgångar 438 50 50
Tillgångar 6 713 6 531 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 23 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 5 598 6 086 0
Kortfristiga skulder 783 422 0
Skulder och eget kapital 6 713 6 531 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 250 0 0
Omsättning 823 1 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 727 -19 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen 8,09% -% -%
Vinstmarginal 65,98% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -41,92% -% -%
Soliditet 4,96% 0,35% 100,00%
Kassalikviditet 55,94% 11,85% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...