Visa allt om Allra Sverige AB
Visa allt om Allra Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 704 734 440 948 114 956
Övrig omsättning 1 253 749 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 969 43 354 5 729
Resultat efter finansnetto 128 644 43 354 5 729
Årets resultat 98 359 34 281 4 437
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 369 243 979 13 936
Omsättningstillgångar 293 065 234 331 122 575
Tillgångar 538 434 478 310 136 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 782 325 935 41 653
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 652 152 375 94 857
Skulder och eget kapital 538 434 478 310 136 510
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 8 008 2 237 1 045
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 51 331 26 784 6 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 21 360 8 992 2 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 705 987 441 697 114 956
Nyckeltal
Antal anställda 178 110 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 959 4 009 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) - 431 -
Rörelseresultat, EBITDA 133 511 46 463 6 430
Nettoomsättningförändring 59,82% 283,58% -%
Du Pont-modellen 23,90% 9,06% 4,20%
Vinstmarginal 18,26% 9,83% 4,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,64% 18,59% 24,11%
Soliditet 71,28% 68,14% 30,51%
Kassalikviditet 189,50% 153,79% 129,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 41 803 32 188 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 232 -9 445 -1
Resultat efter finansnetto -6 308 16 455 -1
Årets resultat 101 614 54 079 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 336 634 312 301 37 266
Omsättningstillgångar 120 095 71 817 49
Tillgångar 456 729 384 118 37 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 155 341 294 37 215
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 574 42 824 100
Skulder och eget kapital 456 729 384 118 37 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 547 843 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 14 545 9 180 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 8 959 3 934 0
Utdelning till aktieägare 0 41 350 0
Omsättning 41 803 32 188 0
Nyckeltal
Antal anställda 30 25 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 393 1 288 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 835 615 -
Rörelseresultat, EBITDA -3 939 -8 251 -1
Nettoomsättningförändring 29,87% -% -%
Du Pont-modellen -1,36% 4,28% -%
Vinstmarginal -14,87% 51,12% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 156,74% 90,07% -%
Soliditet 88,05% 88,85% 99,73%
Kassalikviditet 220,06% 167,70% 49,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...