Visa allt om AM Intressenter II AB
Visa allt om AM Intressenter II AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 0 -89
Resultat efter finansnetto -2 309 -1 616 -119
Årets resultat 383 1 335 -119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 147 42 289 51 519
Omsättningstillgångar 8 017 12 612 10 021
Tillgångar 60 164 54 901 61 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 -91 381
Obeskattade reserver 0 805 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 54 146 48 551 56 957
Kortfristiga skulder 5 725 5 636 4 202
Skulder och eget kapital 60 164 54 901 61 540
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - - 597
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - 5 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 2 083
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 0 -89
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 0,49% 0,98% 0,62%
Kassalikviditet 140,03% 223,78% 238,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...