Visa allt om Journalism++ Stockholm AB
Visa allt om Journalism++ Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Nettoomsättning 1 982 1 484 1 638
Övrig omsättning 75 306 56
Rörelseresultat (EBIT) 423 128 363
Resultat efter finansnetto 422 129 362
Årets resultat 245 75 212
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 0 0
Omsättningstillgångar 1 080 806 997
Tillgångar 1 085 806 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 267 262
Obeskattade reserver 230 123 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 474 416 644
Skulder och eget kapital 1 085 806 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 784 915 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 347 333 256
Utdelning till aktieägare 100 131 155
Omsättning 2 057 1 790 1 694
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 661 495 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 419 344
Rörelseresultat, EBITDA 423 128 363
Nettoomsättningförändring 33,56% -9,40% -%
Du Pont-modellen 38,99% 16,00% 36,41%
Vinstmarginal 21,34% 8,69% 22,16%
Bruttovinstmarginal 88,19% 84,43% 93,04%
Rörelsekapital/omsättning 30,58% 26,28% 21,55%
Soliditet 51,65% 45,03% 33,40%
Kassalikviditet 227,85% 193,75% 154,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...