Visa allt om Mats Sjösten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 548 125 73
Övrig omsättning - 33 38
Rörelseresultat (EBIT) 534 151 102
Resultat efter finansnetto 534 152 102
Årets resultat 416 118 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 682 296 162
Tillgångar 682 296 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 247 129
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 48 33
Skulder och eget kapital 682 296 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 155 150 0
Omsättning 548 158 111
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 534 151 102
Nettoomsättningförändring 338,40% 71,23% -%
Du Pont-modellen 78,30% 51,01% 62,96%
Vinstmarginal 97,45% 120,80% 139,73%
Bruttovinstmarginal 99,82% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,80% 198,40% 176,71%
Soliditet 75,37% 83,45% 79,63%
Kassalikviditet 405,95% 616,67% 490,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...