Visa allt om HIMO Airport Limousine AB
Visa allt om HIMO Airport Limousine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 670 12 648 7 232
Övrig omsättning 1 476 356 111
Rörelseresultat (EBIT) 16 727 754
Resultat efter finansnetto -22 685 706
Årets resultat 185 347 396
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 722 1 609 1 834
Omsättningstillgångar 2 845 2 415 1 770
Tillgångar 3 567 4 024 3 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 843 496
Obeskattade reserver 160 424 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 792 768 1 405
Kortfristiga skulder 1 744 1 988 1 509
Skulder och eget kapital 3 567 4 024 3 605
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 4 093 5 623 3 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 619 1 942 980
Utdelning till aktieägare 300 156 0
Omsättning 10 146 13 004 7 343
Nyckeltal
Antal anställda 14 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 619 703 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 424 228
Rörelseresultat, EBITDA 190 1 230 1 176
Nettoomsättningförändring -31,45% 74,89% -%
Du Pont-modellen 0,45% 18,07% 20,92%
Vinstmarginal 0,18% 5,75% 10,43%
Bruttovinstmarginal 70,30% 74,39% 75,46%
Rörelsekapital/omsättning 12,70% 3,38% 3,61%
Soliditet 27,95% 29,17% 17,96%
Kassalikviditet 163,13% 121,48% 117,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...