Visa allt om One Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06
Nettoomsättning 10 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -19
Resultat efter finansnetto 1 -19
Årets resultat 1 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 19 19
Tillgångar 19 19
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 31
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder -12 -12
Skulder och eget kapital 19 19
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 10 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -19
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 5,26% -%
Vinstmarginal 10,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 310,00% -%
Soliditet 168,42% 163,16%
Kassalikviditet -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...