Visa allt om One Group Sweden AB
Visa allt om One Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 6 10 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 1 -19
Resultat efter finansnetto -5 1 -19
Årets resultat -5 1 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 16 19 19
Tillgångar 16 19 19
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 32 31
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder -11 -12 -12
Skulder och eget kapital 16 19 19
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 6 10 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 1 -19
Nettoomsättningförändring -40,00% -% -%
Du Pont-modellen -31,25% 5,26% -%
Vinstmarginal -83,33% 10,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 450,00% 310,00% -%
Soliditet 168,75% 168,42% 163,16%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...