Visa allt om SocionomUthyrning i Sverige AB
Visa allt om SocionomUthyrning i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 23 888 14 238 8 006 1 927
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 227 1 931 938 20
Resultat efter finansnetto 3 227 1 933 923 11
Årets resultat 2 497 1 682 531 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 592 5 190 2 457 1 343
Tillgångar 7 642 5 190 2 457 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 866 1 969 587 56
Obeskattade reserver 0 0 237 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 776 3 221 1 634 1 287
Skulder och eget kapital 7 642 5 190 2 457 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 6 944 4 723 1 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader - 2 005 1 346 235
Utdelning till aktieägare 2 800 1 600 300 0
Omsättning 23 888 14 238 8 006 1 927
Nyckeltal
Antal anställda 26 20 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 919 712 667 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 607 513 529 136
Rörelseresultat, EBITDA 3 227 1 931 938 20
Nettoomsättningförändring 67,78% 77,84% 315,46% -%
Du Pont-modellen 42,25% 37,24% 38,22% 1,49%
Vinstmarginal 13,52% 13,58% 11,73% 1,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,79% 13,83% 10,28% 2,91%
Soliditet 37,50% 37,94% 31,41% 4,17%
Kassalikviditet 158,96% 161,13% 150,37% 104,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...