Visa allt om Transfigo AB
Visa allt om Transfigo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 194 657 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 670 514 -14
Resultat efter finansnetto 668 515 -13
Årets resultat 224 272 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 012 1 046 406
Omsättningstillgångar 347 259 56
Tillgångar 2 359 1 305 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 533 309 37
Obeskattade reserver 548 169 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 931 721 420
Kortfristiga skulder 346 106 6
Skulder och eget kapital 2 359 1 305 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 194 657 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 829 549 -14
Nettoomsättningförändring 81,74% -% -%
Du Pont-modellen 28,44% 39,46% -%
Vinstmarginal 56,20% 78,39% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,08% 23,29% -%
Soliditet 40,71% 33,78% 7,99%
Kassalikviditet 100,29% 244,34% 933,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...