Visa allt om Tenerezza Resurs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01
Nettoomsättning 2 447 1 999 837
Övrig omsättning 209 198 157
Rörelseresultat (EBIT) 56 91 39
Resultat efter finansnetto 29 68 25
Årets resultat 21 36 17
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 89 75
Omsättningstillgångar 818 542 263
Tillgångar 911 630 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 103 67
Obeskattade reserver 19 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 216 167 151
Kortfristiga skulder 552 340 120
Skulder och eget kapital 911 630 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 467 512 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 141 151 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 656 2 197 994
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 666 419
Personalkostnader per anställd (tkr) - 224 248
Rörelseresultat, EBITDA 64 153 54
Nettoomsättningförändring 22,41% 138,83% -%
Du Pont-modellen 6,15% 14,60% 11,54%
Vinstmarginal 2,29% 4,60% 4,66%
Bruttovinstmarginal 72,91% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,87% 10,11% 17,08%
Soliditet 15,35% 18,70% 19,82%
Kassalikviditet 139,49% 145,29% 219,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...