Visa allt om Bajrak AB
Visa allt om Bajrak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02
Nettoomsättning 945 1 505 200
Övrig omsättning 50 - 64
Rörelseresultat (EBIT) 208 232 -250
Resultat efter finansnetto 209 230 -250
Årets resultat 163 180 -250
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 450 0
Omsättningstillgångar 100 38 139
Tillgångar 500 488 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 -21 -200
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 250 431 339
Kortfristiga skulder 108 78 0
Skulder och eget kapital 500 488 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 213 188 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 67 53 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 995 1 505 264
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 945 1 505 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 94 167 -
Rörelseresultat, EBITDA 258 282 -250
Nettoomsättningförändring -37,21% 652,50% -%
Du Pont-modellen 41,60% 47,54% -179,86%
Vinstmarginal 22,01% 15,42% -125,00%
Bruttovinstmarginal 65,08% 69,97% -32,50%
Rörelsekapital/omsättning -0,85% -2,66% 69,50%
Soliditet 28,40% -4,30% -143,88%
Kassalikviditet 87,96% 17,95% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...