Visa allt om Milad Elyo Consulting AB
Visa allt om Milad Elyo Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 062 980 798
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 536 332 350
Resultat efter finansnetto 535 332 350
Årets resultat 311 245 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 157 725 562
Tillgångar 1 157 725 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 499 254
Obeskattade reserver 239 105 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 0
Kortfristiga skulder 102 117 220
Skulder och eget kapital 1 157 725 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 281 395 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 105 122 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 062 980 798
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 062 980 798
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 522 372
Rörelseresultat, EBITDA 536 332 350
Nettoomsättningförändring 8,37% 22,81% -%
Du Pont-modellen 46,33% 45,79% 62,28%
Vinstmarginal 50,47% 33,88% 43,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,59% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 99,34% 62,04% 42,86%
Soliditet 86,12% 80,12% 57,41%
Kassalikviditet 1 134,31% 619,66% 255,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...