Visa allt om Art by F AB
Visa allt om Art by F AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 310 2 572 866
Övrig omsättning 8 24 34
Rörelseresultat (EBIT) 571 423 146
Resultat efter finansnetto 569 422 146
Årets resultat 330 318 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 100 119
Omsättningstillgångar 1 620 1 021 618
Tillgångar 1 752 1 122 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 773 543 225
Obeskattade reserver 172 28 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 808 551 496
Skulder och eget kapital 1 752 1 122 737
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 384 972 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 302 187 60
Utdelning till aktieägare 0 100 0
Omsättning 3 318 2 596 900
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 828 643 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 297 109
Rörelseresultat, EBITDA 589 441 164
Nettoomsättningförändring 28,69% 197,00% -%
Du Pont-modellen 32,65% 37,79% 19,81%
Vinstmarginal 17,28% 16,49% 16,86%
Bruttovinstmarginal 82,90% 81,80% 87,64%
Rörelsekapital/omsättning 24,53% 18,27% 14,09%
Soliditet 51,78% 50,34% 32,12%
Kassalikviditet 167,57% 137,57% 81,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...