Visa allt om Advokat Andreas Öhlin AB
Visa allt om Advokat Andreas Öhlin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 131 2 321 2 040 1 778
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 156 922 703 889
Resultat efter finansnetto 1 139 926 700 883
Årets resultat 785 540 406 516
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 449 216 209 203
Omsättningstillgångar 2 371 2 063 1 468 1 217
Tillgångar 2 820 2 278 1 676 1 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 692 1 151 866 616
Obeskattade reserver 843 630 398 221
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 169
Kortfristiga skulder 285 497 413 415
Skulder och eget kapital 2 820 2 278 1 676 1 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 447 503 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader - 297 252 118
Utdelning till aktieägare 290 244 255 156
Omsättning 3 131 2 321 2 040 1 778
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 131 2 321 2 040 1 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 875 767 767 442
Rörelseresultat, EBITDA 1 156 922 703 889
Nettoomsättningförändring 34,90% 13,77% 14,74% -%
Du Pont-modellen 40,39% 40,78% 42,30% 62,82%
Vinstmarginal 36,38% 40,03% 34,75% 50,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,62% 67,47% 51,72% 45,11%
Soliditet 83,32% 72,10% 70,19% 55,52%
Kassalikviditet 831,93% 415,09% 355,45% 293,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...