Visa allt om Hans Suominen-Förvaltning i Fokus AB
Visa allt om Hans Suominen-Förvaltning i Fokus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -515 -46 -8
Resultat efter finansnetto -575 -60 -8
Årets resultat 4 7 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 747 5 434 0
Omsättningstillgångar 217 94 43
Tillgångar 5 964 5 528 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 49 42
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 5 669 5 291 2
Kortfristiga skulder 241 188 0
Skulder och eget kapital 5 964 5 528 43
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -453 -33 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 0,89% 0,89% 97,67%
Kassalikviditet 90,04% 50,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...