Visa allt om Bjälklaget Mark & Fastighet AB
Visa allt om Bjälklaget Mark & Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 0 25
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -25 -13
Resultat efter finansnetto -1 -25 -14
Årets resultat -1 -25 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 16 17 44
Tillgångar 16 17 44
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 11 36
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 7
Skulder och eget kapital 16 17 44
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 8 0 25
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -25 -13
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -6,25% -% -29,55%
Vinstmarginal -12,50% -% -52,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 137,50% -% 148,00%
Soliditet 68,75% 64,71% 81,82%
Kassalikviditet 320,00% 340,00% 628,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...