Visa allt om LK Intressenter AB
Visa allt om LK Intressenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -674 -1 -10
Resultat efter finansnetto 5 716 1 040 1 030
Årets resultat 5 716 1 040 1 030
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 325 5 325
Omsättningstillgångar 5 976 205 476
Tillgångar 5 976 5 530 5 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 836 2 120 1 080
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 125 2 075 3 375
Kortfristiga skulder 14 1 335 1 346
Skulder och eget kapital 5 976 5 530 5 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -674 -1 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 97,66% 38,34% 18,62%
Kassalikviditet 42 685,71% 15,36% 35,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...