Visa allt om Jan Thor Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 200 152 172
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 105 150
Resultat efter finansnetto 130 105 150
Årets resultat 100 80 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 375 266 242
Tillgångar 375 266 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 280 200
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 -14 42
Skulder och eget kapital 375 266 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 200 152 172
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 130 105 150
Nettoomsättningförändring 31,58% -11,63% -%
Du Pont-modellen 34,67% 39,47% 61,98%
Vinstmarginal 65,00% 69,08% 87,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 173,00% 184,21% 116,28%
Soliditet 92,53% 105,26% 82,64%
Kassalikviditet 1 293,10% -% 576,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...