Visa allt om Flubbosan Livs Aktiebolag
Visa allt om Flubbosan Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 6 046 5 709 6 703
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 461 273 277
Resultat efter finansnetto 458 272 277
Årets resultat 351 211 216
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 69 94
Omsättningstillgångar 2 230 1 595 1 499
Tillgångar 2 273 1 664 1 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 377 366
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 765 1 287 1 227
Skulder och eget kapital 2 273 1 664 1 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 439 2 273 2 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 743 734 916
Utdelning till aktieägare 300 220 200
Omsättning 6 046 5 709 6 703
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 605 634 479
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 335 271
Rörelseresultat, EBITDA 486 298 308
Nettoomsättningförändring 5,90% -14,83% -%
Du Pont-modellen 20,28% 16,41% 17,39%
Vinstmarginal 7,62% 4,78% 4,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,69% 5,39% 4,06%
Soliditet 22,35% 22,66% 22,98%
Kassalikviditet 126,35% 123,93% 122,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...