Visa allt om TPL 1 Oxie AB
Visa allt om TPL 1 Oxie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 043 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 102 -10 -9
Resultat efter finansnetto -2 933 -10 -9
Årets resultat -2 933 10 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 923 614 0
Omsättningstillgångar 5 061 2 42
Tillgångar 105 984 615 42
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 51 41
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 78 375 0 0
Kortfristiga skulder 27 561 565 1
Skulder och eget kapital 105 984 615 42
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 043 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 408 -10 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen 1,04% -% -%
Vinstmarginal 53,94% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -1 101,32% -% -%
Soliditet 0,05% 8,29% 97,62%
Kassalikviditet 18,36% 0,35% 4 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...