Visa allt om IMw Design AB
Visa allt om IMw Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 354 1 397 414
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 179 1 332 404
Resultat efter finansnetto 2 118 1 329 404
Årets resultat 1 211 779 237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 0 0
Omsättningstillgångar 3 882 1 913 500
Tillgångar 3 903 1 913 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 121 1 066 287
Obeskattade reserver 976 430 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 805 417 113
Skulder och eget kapital 3 903 1 913 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 0
Omsättning 2 354 1 397 414
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 354 1 397 414
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 189 1 332 404
Nettoomsättningförändring 68,50% 237,44% -%
Du Pont-modellen 55,85% 69,89% 80,80%
Vinstmarginal 92,61% 95,71% 97,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,71% 107,09% 93,48%
Soliditet 73,85% 73,26% 73,00%
Kassalikviditet 482,24% 458,75% 442,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...