Visa allt om Västra Frölunda Byggtjänst AB
Visa allt om Västra Frölunda Byggtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 142 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -40 -8
Resultat efter finansnetto -46 -40 -8
Årets resultat -46 -40 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 62 112 42
Tillgångar 62 112 42
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 50 42
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 19 58 0
Kortfristiga skulder 0 4 0
Skulder och eget kapital 62 112 42
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 142 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -46 -40 -8
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -35,71% -%
Vinstmarginal -% -28,17% -%
Bruttovinstmarginal -% -29,58% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 76,06% -%
Soliditet 69,35% 44,64% 100,00%
Kassalikviditet -% 2 550,00% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...