Visa allt om Logiet Gotland AB
Visa allt om Logiet Gotland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 326 309 49
Övrig omsättning - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -31 40 -20
Resultat efter finansnetto -31 40 -20
Årets resultat -31 32 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 0 0
Omsättningstillgångar 41 79 78
Tillgångar 143 79 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 62 30
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 18 48
Skulder och eget kapital 143 79 78
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 85 64 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 22 11 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 326 314 49
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 326 309 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 107 42 -
Rörelseresultat, EBITDA -24 40 -20
Nettoomsättningförändring 5,50% 530,61% -%
Du Pont-modellen -21,68% 50,63% -25,64%
Vinstmarginal -9,51% 12,94% -40,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,68% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,78% 19,74% 61,22%
Soliditet 20,98% 78,48% 38,46%
Kassalikviditet 36,61% 438,89% 162,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...