Visa allt om Technical Walls AB
Visa allt om Technical Walls AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 34 75
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -201 -588 -530
Resultat efter finansnetto -201 -588 -530
Årets resultat -201 -588 -530
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 60 80
Omsättningstillgångar 595 644 842
Tillgångar 635 704 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 232 520
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 374 472 403
Skulder och eget kapital 635 704 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 166 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 55 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 30 34 75
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 34 75
Personalkostnader per anställd (tkr) - 247 264
Rörelseresultat, EBITDA -181 -568 -510
Nettoomsättningförändring -11,76% -54,67% -%
Du Pont-modellen -31,65% -83,52% -57,48%
Vinstmarginal -670,00% -1 729,41% -706,67%
Bruttovinstmarginal -140,00% -323,53% 60,00%
Rörelsekapital/omsättning 736,67% 505,88% 585,33%
Soliditet 41,10% 32,95% 56,40%
Kassalikviditet 18,98% 10,38% 25,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...