Visa allt om Plasto World of Entertainment AB
Visa allt om Plasto World of Entertainment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-03
Nettoomsättning 5 426 2 948 2 044
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -546 2
Resultat efter finansnetto -110 -601 -21
Årets resultat -110 -601 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 407 1 116 510
Omsättningstillgångar 2 437 1 378 1 032
Tillgångar 3 844 2 495 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 428 29
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 563 0 0
Kortfristiga skulder 2 964 2 067 1 513
Skulder och eget kapital 3 844 2 495 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-03
Löner till styrelse & VD - 207 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 048 614 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 375 294 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 5 426 2 948 2 044
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 713 983 681
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 270 105
Rörelseresultat, EBITDA 254 -356 12
Nettoomsättningförändring 84,06% -% -%
Du Pont-modellen -0,68% -21,84% 0,13%
Vinstmarginal -0,48% -18,49% 0,10%
Bruttovinstmarginal 50,20% 56,99% 86,06%
Rörelsekapital/omsättning -9,71% -23,37% -23,53%
Soliditet 8,27% 17,15% 1,88%
Kassalikviditet 66,03% 39,57% 25,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...