Visa allt om KumBro Vind AB
Visa allt om KumBro Vind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 031 2 452 1 393
Övrig omsättning - 200 -
Rörelseresultat (EBIT) 586 134 28
Resultat efter finansnetto -1 365 -335 -145
Årets resultat 324 -229 -145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 735 125 362 34 862
Omsättningstillgångar 39 461 9 912 470
Tillgångar 329 196 135 274 35 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 899 9 576 9 805
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 311 000 125 000 0
Kortfristiga skulder 8 297 698 25 527
Skulder och eget kapital 329 196 135 274 35 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 374 280 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 617 177 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 367 128 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 10 031 2 652 1 393
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 016 2 452 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 679 - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 186 134 581
Nettoomsättningförändring 309,09% 76,02% -%
Du Pont-modellen 0,18% 0,10% 0,20%
Vinstmarginal 5,87% 5,67% 4,95%
Bruttovinstmarginal 20,94% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 310,68% 375,77% -1 798,78%
Soliditet 3,01% 7,08% 27,75%
Kassalikviditet 441,12% 1 420,06% 1,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...