Visa allt om Proline Öst AB
Visa allt om Proline Öst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 36 831 49 409 37 902
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 657 824 -4 258
Resultat efter finansnetto -8 731 837 -4 258
Årets resultat 14 183 -3 475
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 363 1 020 773
Omsättningstillgångar 21 277 16 702 16 863
Tillgångar 24 640 17 722 17 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 234 51
Obeskattade reserver 293 293 186
Avsättningar (tkr) 121 537 112
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 978 16 658 17 287
Skulder och eget kapital 24 640 17 722 17 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 873
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 15 570 15 411 10 065
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 5 576 5 590 5 417
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 36 831 49 409 37 902
Nyckeltal
Antal anställda 35 36 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 052 1 372 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 606 567
Rörelseresultat, EBITDA -7 856 1 208 -3 756
Nettoomsättningförändring -25,46% 30,36% -%
Du Pont-modellen -35,08% 4,73% -24,14%
Vinstmarginal -23,47% 1,70% -11,23%
Bruttovinstmarginal 63,47% 66,65% 65,40%
Rörelsekapital/omsättning -7,33% 0,09% -1,12%
Soliditet 1,93% 2,61% 1,07%
Kassalikviditet 86,30% 99,17% 96,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...