Visa allt om AKM Holding AB
Visa allt om AKM Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -25 -13
Resultat efter finansnetto 624 342 2 527
Årets resultat 569 324 2 520
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 1 822 1 872
Omsättningstillgångar 2 475 1 035 830
Tillgångar 2 612 2 857 2 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 363 2 294 2 570
Obeskattade reserver 30 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 219 564 132
Skulder och eget kapital 2 612 2 857 2 702
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 600
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -25 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 91,36% 80,29% 95,11%
Kassalikviditet 1 130,14% 183,51% 628,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...