Visa allt om Aronssons Larm & Teleteknik i Värnamo AB
Visa allt om Aronssons Larm & Teleteknik i Värnamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 242 1 529 936
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 13 114
Resultat efter finansnetto -22 0 110
Årets resultat -22 20 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 34 0
Omsättningstillgångar 693 588 513
Tillgångar 693 622 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 131 111
Obeskattade reserver 0 0 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 38 172 143
Kortfristiga skulder 547 319 232
Skulder och eget kapital 693 622 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 439 334 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 171 143 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 242 1 529 936
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 121 765 936
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 255 183
Rörelseresultat, EBITDA -5 14 114
Nettoomsättningförändring 46,63% 63,35% -%
Du Pont-modellen -0,72% 2,09% 22,22%
Vinstmarginal -0,22% 0,85% 12,18%
Bruttovinstmarginal 44,56% 50,62% 55,13%
Rörelsekapital/omsättning 6,51% 17,59% 30,02%
Soliditet 15,73% 21,06% 25,52%
Kassalikviditet 76,60% 128,21% 144,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...