Visa allt om RetReal 1 Stockholm AB
Visa allt om RetReal 1 Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 477 22 200 20 824 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 072 12 207 10 479 -12
Resultat efter finansnetto -4 515 -2 102 -2 009 -12
Årets resultat -4 515 -2 102 -2 009 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 053 252 468 256 567 0
Omsättningstillgångar 5 071 6 333 7 819 42
Tillgångar 253 124 258 801 264 386 42
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 921 28 436 32 538 38
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 223 201 223 002 224 737 0
Kortfristiga skulder 6 002 7 363 7 111 4
Skulder och eget kapital 253 124 258 801 264 386 42
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0
Omsättning 21 477 22 200 20 824 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 725 16 306 15 715 -12
Nettoomsättningförändring -3,26% 6,61% -% -%
Du Pont-modellen 3,98% 4,72% 3,97% -%
Vinstmarginal 46,90% 55,01% 50,35% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -4,33% -4,64% 3,40% -%
Soliditet 9,45% 10,99% 12,31% 90,48%
Kassalikviditet 84,49% 86,01% 109,96% 1 050,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...