Visa allt om Jernbro Industrial Services AB
Visa allt om Jernbro Industrial Services AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 018 196
Övrig omsättning 1 058
Rörelseresultat (EBIT) -15 568
Resultat efter finansnetto -18 999
Årets resultat -18 938
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 172 537
Omsättningstillgångar 440 160
Tillgångar 612 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 112
Minoritetsintressen 0
Avsättningar (tkr) 6 234
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 300 351
Skulder och eget kapital 612 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 4 140
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 305 089
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 131 371
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 019 254
Nyckeltal
Antal anställda 797
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 278
Personalkostnader per anställd (tkr) 602
Rörelseresultat, EBITDA 2 139
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -2,51%
Vinstmarginal -1,51%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,73%
Soliditet 49,96%
Kassalikviditet 93,89%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 172 460 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 098 0 0
Resultat efter finansnetto -29 679 0 0
Årets resultat -15 095 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 056 174 455 0
Omsättningstillgångar 120 878 175 050 50
Tillgångar 411 934 349 505 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 955 175 050 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 617 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 362 174 455 0
Skulder och eget kapital 411 934 349 505 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 4 140 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 50 286 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 27 184 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 172 460 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 159 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 085 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 723 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -6,85% -% -%
Vinstmarginal -16,37% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13,64% -% -%
Soliditet 75,24% 50,09% 100,00%
Kassalikviditet 111,72% 100,34% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...