Visa allt om Lineroom AB
Visa allt om Lineroom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-12
Nettoomsättning 17 169 5 453 6 006
Övrig omsättning 456 80 -
Rörelseresultat (EBIT) -363 547 -768
Resultat efter finansnetto -390 545 -775
Årets resultat -390 545 -775
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 337 149 170
Omsättningstillgångar 3 185 2 185 1 819
Tillgångar 3 522 2 334 1 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 -180 -725
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 917 0 0
Kortfristiga skulder 2 579 2 514 2 714
Skulder och eget kapital 3 522 2 334 1 990
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 3 720 1 100 1 500
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0
Sociala kostnader 1 132 318 431
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 17 625 5 533 6 006
Nyckeltal
Antal anställda 9 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 908 1 363 1 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 548 356 486
Rörelseresultat, EBITDA -253 568 -725
Nettoomsättningförändring 214,85% -9,21% -%
Du Pont-modellen -10,19% 23,44% -38,24%
Vinstmarginal -2,09% 10,03% -12,67%
Bruttovinstmarginal 38,32% 40,86% 28,77%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% -6,03% -14,90%
Soliditet 0,74% -7,71% -36,43%
Kassalikviditet 77,01% 86,91% 53,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...