Visa allt om Wc i Sverige AB
Visa allt om Wc i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 333 367 384
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 118 149
Resultat efter finansnetto 148 214 286
Årets resultat 136 167 226
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300
Omsättningstillgångar 257 302 221
Tillgångar 557 602 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 443 276
Obeskattade reserver 61 61 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 161
Kortfristiga skulder 18 98 52
Skulder och eget kapital 557 602 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 151 145 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 92 82 78
Utdelning till aktieägare 0 100 0
Omsättning 333 367 384
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 333 367 384
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 228 221
Rörelseresultat, EBITDA 48 118 149
Nettoomsättningförändring -9,26% -4,43% -%
Du Pont-modellen 26,57% 36,21% 57,39%
Vinstmarginal 44,44% 59,40% 77,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,77% 55,59% 44,01%
Soliditet 94,54% 81,49% 57,64%
Kassalikviditet 1 427,78% 308,16% 425,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...