Visa allt om Norra Unnaryds Grus AB
Visa allt om Norra Unnaryds Grus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 093 1 369 1 212
Övrig omsättning - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 170 -20 191
Resultat efter finansnetto 132 -72 135
Årets resultat 21 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 561 734 919
Omsättningstillgångar 1 579 1 473 1 451
Tillgångar 2 141 2 207 2 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 52 51
Obeskattade reserver 165 60 134
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 496 1 661 1 741
Kortfristiga skulder 407 434 445
Skulder och eget kapital 2 141 2 207 2 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 093 1 372 1 212
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 343 153 362
Nettoomsättningförändring -20,16% 12,95% -%
Du Pont-modellen 7,94% -0,91% 8,06%
Vinstmarginal 15,55% -1,46% 15,76%
Bruttovinstmarginal 52,97% 44,41% 44,22%
Rörelsekapital/omsättning 107,23% 75,89% 83,00%
Soliditet 9,42% 4,48% 6,32%
Kassalikviditet 224,32% 269,12% 266,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...