Visa allt om Advokatbyrån NK AB
Visa allt om Advokatbyrån NK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 406 4 428 6 705 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 581 1 13 -13
Resultat efter finansnetto 581 1 13 -13
Årets resultat 340 -2 11 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 151 1 616 1 087 43
Tillgångar 2 151 1 616 1 087 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 46 48 37
Obeskattade reserver 140 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 625 1 570 1 039 6
Skulder och eget kapital 2 151 1 616 1 087 43
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 165 1 081 960 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 365 320 308 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 4 406 4 428 6 705 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 881 738 2 235 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 237 429 -
Rörelseresultat, EBITDA 581 1 13 -13
Nettoomsättningförändring -0,50% -33,96% -% -%
Du Pont-modellen 27,01% 0,06% 1,20% -%
Vinstmarginal 13,19% 0,02% 0,19% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,94% 1,04% 0,72% -%
Soliditet 23,02% 2,85% 4,42% 86,05%
Kassalikviditet 132,37% 102,93% 104,62% 716,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...