Visa allt om TT TAK Takentreprenören AB
Visa allt om TT TAK Takentreprenören AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 489 9 596 8 117
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 346 -63 368
Resultat efter finansnetto 342 -58 369
Årets resultat 204 9 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 117 129
Omsättningstillgångar 2 513 1 700 1 550
Tillgångar 2 697 1 817 1 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 263 254
Obeskattade reserver 100 20 90
Avsättningar (tkr) 97 0 0
Långfristiga skulder 120 270 120
Kortfristiga skulder 1 912 1 264 1 215
Skulder och eget kapital 2 697 1 817 1 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 3 933 3 373 2 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 506 1 205 893
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 14 489 9 596 8 117
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 449 960 902
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 499 418
Rörelseresultat, EBITDA 360 -51 380
Nettoomsättningförändring 50,99% 18,22% -%
Du Pont-modellen 12,87% -3,14% 21,98%
Vinstmarginal 2,39% -0,59% 4,55%
Bruttovinstmarginal 40,10% 61,29% 53,91%
Rörelsekapital/omsättning 4,15% 4,54% 4,13%
Soliditet 20,24% 15,33% 19,08%
Kassalikviditet 115,48% 114,72% 110,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...