Visa allt om Steny AB
Visa allt om Steny AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 335 1 278 0
Övrig omsättning 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 403 371 -17
Resultat efter finansnetto 402 371 -17
Årets resultat 230 224 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 369 1 521 33
Tillgångar 2 369 1 521 33
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 036 757 33
Obeskattade reserver 192 89 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 140 675 1
Skulder och eget kapital 2 369 1 521 33
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 577 190 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 291 63 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 3 336 1 279 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 335 1 278 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 916 262 -
Rörelseresultat, EBITDA 403 371 -17
Nettoomsättningförändring 160,95% -% -%
Du Pont-modellen 17,01% 24,39% -%
Vinstmarginal 12,08% 29,03% -%
Bruttovinstmarginal 68,19% 92,33% -%
Rörelsekapital/omsättning 36,85% 66,20% -%
Soliditet 50,05% 54,33% 100,00%
Kassalikviditet 203,51% 225,33% 3 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...