Visa allt om Pelle Lundquist AB
Visa allt om Pelle Lundquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 980 1 064 583 665
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 126 9 -42 211
Resultat efter finansnetto 126 9 -43 211
Årets resultat 93 3 7 111
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 207 230 0
Omsättningstillgångar 598 590 255 334
Tillgångar 743 796 485 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 121 118 161
Obeskattade reserver 0 0 0 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 407 571 328 51
Kortfristiga skulder 122 104 39 66
Skulder och eget kapital 743 796 485 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - 184 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 360 570 0 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 208 272 90 79
Utdelning till aktieägare 160 0 0 50
Omsättning 980 1 064 583 665
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 980 1 064 583 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 856 314 347
Rörelseresultat, EBITDA 188 32 56 211
Nettoomsättningförändring -7,89% 82,50% -12,33% -%
Du Pont-modellen 16,96% 1,13% -8,66% 63,17%
Vinstmarginal 12,86% 0,85% -7,20% 31,73%
Bruttovinstmarginal 95,10% 98,31% 83,53% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning 48,57% 45,68% 37,05% 40,30%
Soliditet 28,80% 15,20% 24,33% 60,56%
Kassalikviditet 490,16% 567,31% 653,85% 506,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...