Visa allt om Pelle Lundquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 064 583 665
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -42 211
Resultat efter finansnetto 9 -43 211
Årets resultat 3 7 111
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 230 0
Omsättningstillgångar 590 255 334
Tillgångar 796 485 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 118 161
Obeskattade reserver 0 0 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 571 328 51
Kortfristiga skulder 104 39 66
Skulder och eget kapital 796 485 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 184 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 570 0 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 272 90 79
Utdelning till aktieägare 0 0 50
Omsättning 1 064 583 665
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 064 583 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 856 314 347
Rörelseresultat, EBITDA 32 56 211
Nettoomsättningförändring 82,50% -12,33% -%
Du Pont-modellen 1,13% -8,66% 63,17%
Vinstmarginal 0,85% -7,20% 31,73%
Bruttovinstmarginal 98,31% 83,53% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning 45,68% 37,05% 40,30%
Soliditet 15,20% 24,33% 60,56%
Kassalikviditet 567,31% 653,85% 506,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...