Visa allt om Windpeak AB
Visa allt om Windpeak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 13 542 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -863 -8 -34
Resultat efter finansnetto -832 2 345 216
Årets resultat -829 2 342 216
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 428 1 659 212
Omsättningstillgångar 48 799 54
Tillgångar 1 476 2 458 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 476 2 455 266
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 3 0
Skulder och eget kapital 1 476 2 458 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 150 0
Omsättning 13 542 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -857 -2 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -56,37% -% -%
Vinstmarginal -6,14% -% -%
Bruttovinstmarginal -6,33% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,35% -% -%
Soliditet 100,00% 99,88% 100,00%
Kassalikviditet -% 26 633,33% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...