Visa allt om Sadik Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 611 1 683 2 286
Övrig omsättning 697 437 408
Rörelseresultat (EBIT) 86 -231 314
Resultat efter finansnetto 58 -236 313
Årets resultat 39 -141 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 401 352
Omsättningstillgångar 139 10 450
Tillgångar 581 411 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 51 192
Obeskattade reserver 25 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 167 0 0
Kortfristiga skulder 300 336 490
Skulder och eget kapital 581 411 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 418 1 278 1 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 158 416 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 308 2 120 2 694
Nyckeltal
Antal anställda 2 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 306 240 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 248 282
Rörelseresultat, EBITDA 196 -137 356
Nettoomsättningförändring -63,70% -26,38% -%
Du Pont-modellen 10,50% -56,20% 39,28%
Vinstmarginal 9,98% -13,73% 13,78%
Bruttovinstmarginal 88,71% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,35% -19,37% -1,75%
Soliditet 18,67% 17,15% 23,94%
Kassalikviditet 46,33% 2,98% 91,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...