Visa allt om Sadik Service AB
Visa allt om Sadik Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 991 611 1 683 2 286
Övrig omsättning - 697 437 408
Rörelseresultat (EBIT) 40 86 -231 314
Resultat efter finansnetto 26 58 -236 313
Årets resultat 19 39 -141 142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 305 442 401 352
Omsättningstillgångar 284 139 10 450
Tillgångar 590 581 411 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 89 51 192
Obeskattade reserver 25 25 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 109 167 0 0
Kortfristiga skulder 348 300 336 490
Skulder och eget kapital 590 581 411 802
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 919 418 1 278 1 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 658 158 416 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 991 1 308 2 120 2 694
Nyckeltal
Antal anställda 6 2 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 665 306 240 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 290 248 282
Rörelseresultat, EBITDA 191 196 -137 356
Nettoomsättningförändring 553,19% -63,70% -26,38% -%
Du Pont-modellen 6,95% 10,50% -56,20% 39,28%
Vinstmarginal 1,03% 9,98% -13,73% 13,78%
Bruttovinstmarginal 99,72% 88,71% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,60% -26,35% -19,37% -1,75%
Soliditet 21,61% 18,67% 17,15% 23,94%
Kassalikviditet 81,61% 46,33% 2,98% 91,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...