Visa allt om Balanced Solutions Consulting AB
Visa allt om Balanced Solutions Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 0 21
Övrig omsättning 81 120 77
Rörelseresultat (EBIT) -46 -39 6
Resultat efter finansnetto -46 -39 7
Årets resultat -46 -39 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 80 85 61
Tillgångar 80 85 61
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 16 55
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 69 6
Skulder och eget kapital 80 85 61
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 49 60 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 15 19 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 85 120 98
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 11
Personalkostnader per anställd (tkr) - 40 6
Rörelseresultat, EBITDA -46 -39 6
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -57,50% -% 9,84%
Vinstmarginal -1 150,00% -% 28,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 85,71%
Rörelsekapital/omsättning -725,00% -% 261,90%
Soliditet -37,50% 18,82% 90,16%
Kassalikviditet 56,88% 97,10% 1 016,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...