Visa allt om Arad gruppens ekonomi AB
Visa allt om Arad gruppens ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 874 503 379
Övrig omsättning 225 256 50
Rörelseresultat (EBIT) 30 8 50
Resultat efter finansnetto 22 5 46
Årets resultat 22 5 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 222 127 127
Omsättningstillgångar 82 -62 23
Tillgångar 305 65 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 50 46
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 221 0 95
Kortfristiga skulder -38 15 9
Skulder och eget kapital 305 65 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 370 343 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 116 90 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 099 759 429
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 252 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 245 218 65
Rörelseresultat, EBITDA 30 8 50
Nettoomsättningförändring 73,76% 32,72% -%
Du Pont-modellen 9,84% 12,31% 33,33%
Vinstmarginal 3,43% 1,59% 13,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,73% -15,31% 3,69%
Soliditet 40,33% 76,92% 30,67%
Kassalikviditet -% -413,33% 255,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...