Visa allt om Kalufsen i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 813 795 673
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 165 142 148
Resultat efter finansnetto 140 126 149
Årets resultat 108 96 109
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 116 1 075 989
Tillgångar 1 116 1 074 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 255 159
Obeskattade reserver 200 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 603 620 631
Skulder och eget kapital 1 116 1 074 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 312 300 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 142 144 113
Utdelning till aktieägare 100 50 0
Omsättning 813 795 673
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 813 795 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 464 342
Rörelseresultat, EBITDA 165 142 148
Nettoomsättningförändring 2,26% 18,13% -%
Du Pont-modellen 14,96% 13,97% 15,17%
Vinstmarginal 20,54% 18,87% 22,29%
Bruttovinstmarginal 92,25% 91,70% 90,19%
Rörelsekapital/omsättning 63,10% 57,23% 53,19%
Soliditet 42,03% 38,27% 30,98%
Kassalikviditet 183,08% 170,81% 154,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...