Visa allt om Kalufsen i Eskilstuna AB
Visa allt om Kalufsen i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 815 813 795 673
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 165 142 148
Resultat efter finansnetto 134 140 126 149
Årets resultat 76 108 96 109
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 109 1 116 1 075 989
Tillgångar 1 109 1 116 1 074 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 313 255 159
Obeskattade reserver 235 200 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 585 603 620 631
Skulder och eget kapital 1 109 1 116 1 074 989
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 324 312 300 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 146 142 144 113
Utdelning till aktieägare 130 100 50 0
Omsättning 815 813 795 673
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 815 813 795 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 472 464 342
Rörelseresultat, EBITDA 154 165 142 148
Nettoomsättningförändring 0,25% 2,26% 18,13% -%
Du Pont-modellen 13,89% 14,96% 13,97% 15,17%
Vinstmarginal 18,90% 20,54% 18,87% 22,29%
Bruttovinstmarginal 92,27% 92,25% 91,70% 90,19%
Rörelsekapital/omsättning 64,29% 63,10% 57,23% 53,19%
Soliditet 42,59% 42,03% 38,27% 30,98%
Kassalikviditet 187,52% 183,08% 170,81% 154,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...