Visa allt om LGC Östergötland AB
Visa allt om LGC Östergötland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 2 051 0 0 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 0 0 -
Resultat efter finansnetto 10 0 0 -
Årets resultat 6 0 0 -
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 587 0 0 -
Tillgångar 587 0 0 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 0 0 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 481 0 0 -
Skulder och eget kapital 587 0 0 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 002 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 358 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 051 0 0 -
Nyckeltal
Antal anställda 4 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 513 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 350 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,70% -% -% -%
Vinstmarginal 0,49% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 79,28% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,17% -% -% -%
Soliditet 18,06% -% -% -%
Kassalikviditet 122,04% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...