Visa allt om LGC Östergötland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 -
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -
Resultat efter finansnetto 0 0 -
Årets resultat 0 0 -
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 -
Omsättningstillgångar 0 0 -
Tillgångar 0 0 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 0 -
Obeskattade reserver 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 0 0 -
Skulder och eget kapital 0 0 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 -
Nyckeltal
Antal anställda - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet -% -% -%
Kassalikviditet -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...