Visa allt om Sällings Bygg i Hammarby AB
Visa allt om Sällings Bygg i Hammarby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 625 699 385
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 308 373
Resultat efter finansnetto 541 308 523
Årets resultat 495 240 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 334 866 291
Omsättningstillgångar 141 164 408
Tillgångar 1 476 1 030 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 138 643 403
Obeskattade reserver 98 98 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 116 116 116
Kortfristiga skulder 124 173 82
Skulder och eget kapital 1 476 1 030 699
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 288 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 240 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 51 72 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 625 699 385
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 625 699 385
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 360 -
Rörelseresultat, EBITDA 212 308 373
Nettoomsättningförändring -10,59% 81,56% -%
Du Pont-modellen 36,72% 29,90% 74,82%
Vinstmarginal 86,72% 44,06% 135,84%
Bruttovinstmarginal 95,20% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,72% -1,29% 84,68%
Soliditet 82,28% 69,85% 67,99%
Kassalikviditet 113,71% 94,80% 497,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...