Visa allt om Hälsa & Balans i Kropp & Själ Lidingö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-07 2014-07 2013-07
Nettoomsättning 134 184 75
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 43 -25
Resultat efter finansnetto -9 43 -25
Årets resultat -4 36 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-07 2014-07 2013-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 136 142 84
Tillgångar 136 142 84
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 86 50
Obeskattade reserver 0 5 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 37 35 0
Kortfristiga skulder 17 17 34
Skulder och eget kapital 136 142 84
Löner & utdelning (tkr)
2015-07
2014-07
2013-07
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 9 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 3 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 134 184 75
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 134 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 43 -25
Nettoomsättningförändring -27,17% 145,33% -%
Du Pont-modellen -6,62% 30,28% -29,76%
Vinstmarginal -6,72% 23,37% -33,33%
Bruttovinstmarginal 43,28% 59,24% 44,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,81% 67,93% 66,67%
Soliditet 60,29% 63,31% 59,52%
Kassalikviditet 647,06% 682,35% 214,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...