Visa allt om Misitu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 162 83 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -39 -65
Resultat efter finansnetto -38 -47 1 347
Årets resultat -38 -47 1 347
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 100 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 456 561 598
Tillgångar 1 556 1 561 1 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 312 1 350 1 397
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 210 200
Skulder och eget kapital 1 556 1 561 1 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 162 83 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -39 -65
Nettoomsättningförändring 95,18% -% -%
Du Pont-modellen -1,86% -2,50% -%
Vinstmarginal -17,90% -46,99% -%
Bruttovinstmarginal 31,48% -2,41% -%
Rörelsekapital/omsättning 130,86% 422,89% -%
Soliditet 84,32% 86,48% 87,42%
Kassalikviditet 67,21% 133,81% 116,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...