Visa allt om Martin Hansen Matstudio AB
Visa allt om Martin Hansen Matstudio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 148 749 1 016
Övrig omsättning 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 341 160 172
Resultat efter finansnetto 341 162 172
Årets resultat 251 127 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 37 49
Omsättningstillgångar 415 486 194
Tillgångar 533 523 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 259 132
Obeskattade reserver 73 55 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 209 55
Skulder och eget kapital 533 523 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 125 0
Omsättning 1 149 749 1 016
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 362 172 183
Nettoomsättningförändring 53,27% -26,28% -%
Du Pont-modellen 63,98% 30,78% 71,19%
Vinstmarginal 29,70% 21,50% 17,03%
Bruttovinstmarginal 45,03% 37,78% 39,86%
Rörelsekapital/omsättning 29,53% 36,98% 13,68%
Soliditet 82,73% 57,72% 71,61%
Kassalikviditet 546,05% 232,54% 352,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...