Visa allt om Ronnys gräv och enterprenad AB
Visa allt om Ronnys gräv och enterprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 079 473 676
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 45 44
Resultat efter finansnetto 116 45 44
Årets resultat 71 27 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 144 176
Omsättningstillgångar 542 369 314
Tillgångar 801 513 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 103 76
Obeskattade reserver 50 22 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 394 378 397
Kortfristiga skulder 183 10 5
Skulder och eget kapital 801 513 489
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 079 473 676
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 227 107 163
Nettoomsättningförändring 128,12% -30,03% -%
Du Pont-modellen 14,48% 8,77% 9,00%
Vinstmarginal 10,75% 9,51% 6,51%
Bruttovinstmarginal 48,84% 46,93% 34,32%
Rörelsekapital/omsättning 33,27% 75,90% 45,71%
Soliditet 26,59% 23,42% 17,20%
Kassalikviditet 296,17% 3 690,00% 6 280,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...