Visa allt om Maze IT Consulting AB
Visa allt om Maze IT Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 087 1 775 1 775
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 442 1 083 1 083
Resultat efter finansnetto 441 1 083 1 083
Årets resultat 305 599 599
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 340 1 254 1 254
Tillgångar 1 340 1 254 1 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 889 649 649
Obeskattade reserver 370 270 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 335 335
Skulder och eget kapital 1 340 1 254 1 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 430 426 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 183 182 178
Utdelning till aktieägare 150 100 100
Omsättning 1 087 1 775 1 775
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 087 1 775 1 775
Personalkostnader per anställd (tkr) 628 647 647
Rörelseresultat, EBITDA 442 1 083 1 083
Nettoomsättningförändring -38,76% 0,00% -%
Du Pont-modellen 33,06% 86,36% 86,36%
Vinstmarginal 40,75% 61,01% 61,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 115,73% 51,77% 51,77%
Soliditet 87,88% 68,55% 67,62%
Kassalikviditet 1 634,15% 374,33% 374,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...